۱۰ بازیگر مشهوری که برای بازی نکردن در یک فیلم دستمزدهای قابل توجه دریافت کردند

بر اساس قوانین انجمن بازیگران فیلم (Screen Actors Guild)، یک بازیگر باید بر مبنای روزانه یا هفتگی به خاطر انجام فیلمبرداری دستمزد دریافت کند بدون توجه به این که تصاویر گرفته شده در نسخه نهایی فیلم وجود داشته و گنجانده شود یا خیر. اگر چه برخی از بازیگران بزرگ این اجازه را دارند که بر اساس قراردادهایشان از فروش باکس آفیس فیلم سهمی داشته باشند، قوانین اولیه انجمن بازیگران قابل گفتگو و مذاکره نبوده و باید رعایت شوند. با این وجود، انجمن بازیگران فیلم یک ارگان مستقل است که اعضای آن نماینده تمام بازیگران نیستند و به همین خاطر تمام …

نوشته ۱۰ بازیگر مشهوری که برای بازی نکردن در یک فیلم دستمزدهای قابل توجه دریافت کردند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.