۱۰ فیلم بسیار مورد انتظار سال ۲۰۲۱ برای عاشقان واقعی سینما؛ از Dune تا Morbius

در ماه های پایانی سال ۲۰۲۰ نیز هنوز در اکثر نقاط جهان سینماها بسته هستند و علیرغم بازگشایی بسیار کوتاهی که در اواسط سال صورت گرفت، سال جاری تقریباً صنعت سینما به حالت کاملاً تعطیل درآمده بود. این شرایط بدان معنا بود که سینماروها درصد اندکی از فیلم های مورد انتظار سال ۲۰۲۰ را تماشا کردند. اما جای نگرانی نیست زیرا سال ۲۰۲۱ پر از اکران های جدید و اکران فیلم های به تاخیر افتاده ای است که با توجه به تولید واکسن های کرونا و شروع واکسیناسیون در برخی از کشورها می توان انتظار بازگشایی سینماها در چند ماه …

نوشته ۱۰ فیلم بسیار مورد انتظار سال ۲۰۲۱ برای عاشقان واقعی سینما؛ از Dune تا Morbius اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.