۱۰ مورد از منفورترین و منزجر کننده ترین شخصیت های سینمایی تاریخ مدرن

سینما نیز مانند دیگر فرم های هنری، یک رسانه ذاتاً شخصی است و بدین ترتیب یک فیلم می تواند به شدت احساسی و تجربه ای تحریک کننده برای مخاطب باشد. اگر چه گفته می شود که فیلم های جدید دیگر به اندازه گذشته احساسی و محرک احساسات نیستند اما هنوز هم هستند فیلم های سینمایی عصر مدرن سینما که مخاطب را به شدت دچار واکنش احساسی می کنند. بخش زیادی از این محرک بودن به شخصیت های فیلم باز می گردد زیرا سینما محملی است که به ما اجازه می دهد شاهد و دمساز با شخصیت هایی باشیم که در …

نوشته ۱۰ مورد از منفورترین و منزجر کننده ترین شخصیت های سینمایی تاریخ مدرن اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.