۱۰ بازیگر سرشناسی که تنها با قواعد و شرایط خاص خود حاضر به بازی در فیلم ها شدند

علیرغم اینکه صنعت سینما اغلب به عنوان جایی فوق العاده برای تحقق یافتن رویاها انگاشته می شود که فرصت های زیادی در آن وجود دارد، در واقعیت می تواند برای بازیگران محدود کننده و خسته کننده باشد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، بازیگران باید چیزی که نویسنده بر اساس سناریو از آن ها می خواهد را بگویند، این کارگردان است که نقش آن ها را تعیین کرده و شیوه بازی در آن نقش را مشخص می نماید. به همین دلیل است که برخی از بازیگران خود را چرخ دنده ای کوچک در یک ماشین غول پیکر می بینند. با …

نوشته ۱۰ بازیگر سرشناسی که تنها با قواعد و شرایط خاص خود حاضر به بازی در فیلم ها شدند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.