نگاهی به آثار منتخب مسابقه عکاسی بین المللی سیه نا ۲۰۲۰

در میان فهرست نهایی آثار منتخب مسابقه عکاسی بین المللی سینه نا ۲۰۲۰ تصاویر خیره کننده ای از یک رعد و برق آتشفشانی در شیلی و فک هایی وجود دارد که دور یک کوه یخ شناور در آب در قطب جنوب شنا می کنند. در این فهرست تصاویری از پدیده های طبیعی، فعالیت های انسانی، تلاش ها برای حفظ اورانگوتان ها و حیواناتی در مکان هایی نامتعارف به چشم می خورد. جایزه ارزشمند عکس سال این دور از مسابقه عکاسی بین المللی سیه نا را Greg Lecoeur به خاطر عکسش با عنوان «خانه متحرک منجمد» دریافت کرد. او که یک …

نوشته نگاهی به آثار منتخب مسابقه عکاسی بین المللی سیه نا ۲۰۲۰ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.