در کتاب «بادهای زمستان» برای شخصیت‌های سریال بازی تاج و تخت چه اتفاقی می‌افتد؟

تا جایی که خبر داریم جرج آر آر مارتین خبر داده که ششمین بخش از مجموعه کتاب های «ترانه ای از یخ و آتش» (A Song of Ice and Fire) او با عنوان «بادهای زمستان» (The Winds of Winter) سال آینده تکمیل خواهد شد. با این وجود، با داستانی چنین پیچیده و محبوب، به نظر می رسد که فرآیند ویرایش این کتاب بسیاری طولانی خواهد بود و تکمیل شدن دستنوشته ها فاصله زیادی با انتشار دارد. در این اثنا، طرفداران کتاب های مارتین و سریال بازی تاج و تخت می توانند از سرنخ هایی که از نقشه مارتین برای کتاب …

نوشته در کتاب «بادهای زمستان»  سی سی هیریکس برای شخصیت‌های سریال بازی تاج و تخت چه اتفاقی می‌افتد؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.