آینده صنعت کنسرت؟ برگزاری کنسرت موسیقی در آمریکا با استفاده از حباب های پلاستیکی

یک گروه موسیقی آمریکایی به نام The Flaming Lips کنسرتی با رعایت فاصله ی اجتماعی برگزار کرده است. در این کنسرت اعضای گروه موسیقی و هواداران شان در تمام مدت اجرا درون حباب هایی پلاستیکی قرار داشتند. تصاویر منتشر شده از این کنسرت تماشاچیان را درون کره هایی بادی نشان می دهد. اینطور که گفته می شود این کنسرت به طور آزمایشی برگزار شد تا کارآمدی این روش برای استفاده در کنسرت های بعدی در میانه ی بحران کرونا مورد سنجش قرار گیرد. از تصاویر این کنسرت در موزیک ویدئوی جدید این گروه موسیقی هم استفاده خواهد شد. این گروه …

نوشته آینده صنعت کنسرت؟ برگزاری کنسرت موسیقی در آمریکا با استفاده از حباب های پلاستیکی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.