۱۰ مهارت باورنکردنی و عجیب و غریبی که بازیگران مشهور برای یک نقش یاد گرفتند

بزرگ ترین و بهترین بازیگری های سینما تنها خواندن چند خط دیالوگ و اجرای حرکات احساسی مناسب نیست بلکه باید مخاطب را متقاعد کرد که شما به دنیای درون فیلم تعلق دارد و واقعاً شخصیت درون فیلم هستید. ممکن است استعداد تنها برای رسیدن شما به این هدف کافی باشد اما بازیگرانی را دیده ایم که کارهای دیگری مانند عضلانی کردن بدن، کاستن حجم چربی یا صحبت کردن به زبان و لهجه ای کاملاً متفاوت را انجام می دهند تنها برای اینکه بازی شان را بهتر کرده و اعتبار بیشتری به آن ببخشند. یکی از کارهایی که برخی بازیگران برای …

نوشته ۱۰ مهارت باورنکردنی و عجیب و غریبی که بازیگران مشهور برای یک نقش یاد گرفتند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.