حراج تابلو بسیار نادر سالوادور دالی از خود و همسرش به قیمت بیش از ۱۰ میلیون پوند

او استاد سوررئالیسم بود که به خاطر تصاویر رویایی اش شناخته می شد. اکنون یکی از نقاشی های سالوادور دالی برای اولین بار در یک حراج عمومی به فروش گذاشته شده و رویای کلکسیونرهای آثار هنری برای شانس داشتن این آثار به حقیقت پیوسته است. این اثر هنری در واقع یک قاب دو لوحی یک اثر هنری تشکیل شده از دو بخش است که هنرمند نامدار اسپانیایی و همسرش گالا را به شکل نیمرخ در حالی که سرشان پر از ابر است را به تصویر می کشد. این اثر بسیار ارزشمند قرار است روز پنجشنبه در لندن در حراجی بونهامس …

نوشته حراج تابلو بسیار نادر سالوادور دالی از خود و همسرش به قیمت بیش از ۱۰ میلیون پوند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.