۸ فیلم ترسناکی که شخصیت‌های شرور و شیطانی آن ها در واقع قهرمان‌های داستان هستند

با توجه به ماهیتشان، فیلم های ترسناک در واقع تصویر سازی های متنوعی از داستان کلاسیک خیر در برابر شر هستند اما واقعیت این است که گاهی اوقات فیلم های این ژانر آنطور که بسیاری فکر می کنند تصویری سیاه و سفید نیست. نکته این است که در اکثر فیلم های ژانر وحشت شخصیت های شرور یا همان آدم بدها در واقع نهایت شرارت و بدی هستند. اما در آنسوی این سکه، شخصیت هایی هستند که در جایگاه شخصیت شرور داستان قرار دارند اما واقعیت این است که با توجه به فعل و انفعالات داستان و اعمالشان جایگاه قهرمان را …

نوشته ۸ فیلم ترسناکی که شخصیت‌های شرور و شیطانی آن ها در واقع قهرمان‌های داستان هستند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.