بدترین انتخاب های داوران آکادمی: ۱۰ فیلم و بازیگری که به ناحق جایزه اسکار گرفتند

آنطور که آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک مدعی است، هدف اصلی این آکادمی «شناسایی و حمایت از کمال در علوم و هنرهای تصاویر متحرک، الهام بخشی بصری و ارتباط دادن دنیا از طریق رسانه تصاویر متحرک است». اما این هدف متعالی است که گاهی اوقات آنطور که فکر می کنیم ادا نمی شود. سال به سال برخی انتخاب های داوران اسکار برای جوایز باعث حیرت مخاطبان، منتقدان و مجریان می شود. تاکنون بارها پیش آمده که اسم اشخاص یا فیلم هایی به عنوان برنده جایزه اسکار اعلام شده که به گواه بسیاری از صاحبنظران در حد و اندازه های …

نوشته بدترین انتخاب های داوران آکادمی: ۱۰ فیلم و بازیگری که به ناحق جایزه اسکار گرفتند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.