۱۰ سکانس تکان دهنده تاریخ سینما که تماشا کردن آن ها جرأت می خواهد [قسمت دوم]

معمولاً انگیزه افراد از تماشای فیلم، چه در خانه و چه سینما، مدتی سرگرم کردن خود و فارغ شدن از هیاهوی زندگی روزمره است. از طرف دیگر فیلمسازان عموماً می خواهند از طریق فیلم خود پیامی را منتقل کرده یا جنبه هایی پنهان و کمتر درک شده را به دیگران نشان دهند. با این وجود فیلم هایی هستند که علاوه بر سرگرمی یا بالاتر از آن قصد دارند با روح و روان مخاطب بازی کنند. تکان دهنده و تاریک، ناخوشایند و دردناک برای تماشا، حال بهم زن و گاه کاملاً زشت، این فیلم ها در سکانس هایی از خود باعث …

نوشته ۱۰ سکانس تکان دهنده تاریخ سینما که تماشا کردن آن ها جرأت می خواهد [قسمت دوم] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.