۱۰ سکانس تکان دهنده تاریخ سینما که تماشا کردن آن ها جرأت می خواهد [قسمت اول]

سرگرمی و پیام اجتماعی یک ترکیب بسیار راضی کننده هستند و با استفاده از این ترکیب است که سینما انعکاسی بی نقص از زندگی روزمره ما را با هر فیلم سینمایی جدید به تصویر می کشد. از طریق سینما با شخصیت هایی روبرو می شویم که می توانیم با آن ها همزادپنداری کنیم، که حال و هوای آشنایی دارند و تم هایی از درک جهانی را می توان در آن ها دید. با این وجود، گاهی فیلمسازان می خواهند واقعیتی را منعکس کنند که ما اغلب دوست داریم نادیده بگیریم یا فراموش کنیم و اینچنین است که با سکانسی خاص …

نوشته ۱۰ سکانس تکان دهنده تاریخ سینما که تماشا کردن آن ها جرأت می خواهد [قسمت اول] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.