ادعاهای «مانیا اکبری» درباره سوء استفاده «عباس کیارستمی» از «امین ماهر»

مانیا اکبری مثل سارا امت علی که مدعی است، آیدین آغداشلو در تابستان ۱۴ سال پیش در خیابان سهروردی تهران به او تجاوز کرده است و مثل دختران دانشجویی که مدعی تجاوز جنسی کیوان امام وردی به خود هستند، مدعی است که عباس کیارستمی، کارگردان شهیر ایرانی یک متجاوز جنسی است! اکنون چند سال پش از درگذشت استاد عباس کیارستمی، مانیا اکبری که سابقه زیادی در همکاری با مرحوم عباس کیارستمی دارد، چنین ادعایی را مطرح کرده است و نامه نگاری های بسیار تندی بین مانیا اکبری و پسر عباس کیارستمی در روزهای اخیر در جریان است. به نظر می …

نوشته ادعاهای «مانیا اکبری» درباره سوء استفاده «عباس کیارستمی» از «امین ماهر» اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.