بهترین پایان بندی های مبهم تاریخ سینما؛ از A Serious Man تا Taxi Driver

پایان بندی مبهم یک فیلم برای تماشاگران آن کمی ناخوشایند و دشوار است. تماشاگران با این تصور به تماشای یک فیلم می نشینند که تمام رشته های داستان که در طول فیلم به نمایش گذاشته می شوند با پایان فیلم به نتیجه گیری نهایی منتهی شوند و شخصیت ها سرنوشت خوب و خوشایندی داشته باشند. با این وجود در صورتی که مسئله ای در مورد داستان فیلم بدون نتیجه گیری باقی بماند، بهتر است این پایان بندی مبهم هنری باشد والا مخاطبان ناامید خواهند شد. گاهی اوقات پایان بندی مبهم یک فیلم به این دلیل است که کارگردان نمی تواند …

نوشته بهترین پایان بندی های مبهم تاریخ سینما؛ از A Serious Man تا Taxi Driver اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.