بدلکاری متهورانه و خطرناک تام کروز برای ماموریت غیرممکن در ۵۸ سالگی + ویدیو

با پریدن از روی موتورسیکلتی روی یک رمپ در ارتفاع ۵۰۰ فوتی، تام کروز بار دیگر ثابت کرد که هیچ چیزی ماموریت غیرممکن نیست، حتی در سن ۵۸ سالگی. این صحنه های دراماتیک از هفتمین قسمت از مجموعه فیلم های ماموریت غیرممکن ( Mission: Impossible) هفته گذشته در یک پایگاه هوایی سابق در آکسفوردشایر فیلم برداری شده است جایی که ساکنان محلی دیگر به بدلکاری های متهورانه تام کروز عادت کرده اند. تام کروز با یک ماسک صورت سیاه رنگ سر صحنه حاضر شده اما مدت زیادی طول نکشید که برای یک بدلکاری با موتورسیکلت روی رمپی به طول ۶۵۰ …

نوشته بدلکاری متهورانه و خطرناک تام کروز برای ماموریت غیرممکن در ۵۸ سالگی + ویدیو اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.