۹ فیلم جنگی برتر و مورد انتظار ۲۰۲۰ که نباید از دست بدهید

در دنیای واقعی، جنگ نمی تواند مقوله بسیار خوب و خوشایندی باشد اما در دنیای سینما و فیلم، جنگ جذابیت های فراوان و متعددی خواهد داشت: تعلیق، تکامل شخصیت ها، جلوه های بصری، تذکیه نفس و غیره. هیچ فضا و امتحانی به اندازه فیلم جنگی برای محک زدن قهرمانان ما، قالب دادن به شخصیت های شرور و یادآوری اینکه زندگی چندان هم بد و بی مزه نیست مناسب نخواهد بود. سال ۲۰۱۹ چند فیلم جنگی خوب و با کیفیت مانند The King ، ۱۹۱۷ و Midway منتشر شدند. اما سال ۲۰۲۰ قهرمانان بیشتری در دنیای مبارزه و جنگ در بوته …

نوشته ۹ فیلم جنگی برتر و مورد انتظار ۲۰۲۰ که نباید از دست بدهید اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.