تاریخچه خاندان تارگرین در سریال بازی تاج و تخت ؛ از والیریا تا آخرین اژدها [قسمت اول]

دنیای سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) بر تاریخچه خانواده ها و خاندان های داستان وابسته است. خاندان هایی که هزاران سال در وستروس زندگی کرده اند گاه و بیگاه در متن داستان قرار می گیرند، با یکدیگر متحد می شوند، همدیگر را قتل عام می کنند و تسلیم می شوند. در این میان خاندان تارگرین ها تفاوت هایی با دیگر خاندان ها داشتند. این خاندان علیرغم از بین رفتن خاندان های دیگر با دنبال کردن آداب و رسوم خانوادگی خاص خود و بهره بردن از آخرین نسل اژدهایان توانستند هزاران سال برقرار مانده و قرن ها بر …

نوشته تاریخچه خاندان تارگرین در سریال بازی تاج و تخت ؛ از والیریا تا آخرین اژدها [قسمت اول] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.