ماجرای کتاب طاهره طاهره عزیزم؛ نامه های عاشقانه غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه گرانی

غلامحسین ساعدی ، پزشک و نویسنده ی مشهور ایرانی بیشتر با آثار ادبی ارزشمند و اندیشه های سیاسی اش شناخته می شود. اما چند سال قبل کتابی منتشر شد که روی عاشقانه ی زندگی این چهره ی برجسته ی ادبی را برای اولین بار آشکار ساخت. ساعدی که متولد ۱۳۱۴ در تبریز بود، در جوانی درگیر عشقی شورانگیز و پنهانی به دختر تبریزی به نام طاهره کوزه‌ گرانی شد. سال‌ های سال کسی از این عشق خبر نداشت، حتی دوستان نزدیک ساعدی. تا اینکه چند سال پس از مرگ طاهره کوزه‌ گرانی ، خواهرزاده ی او نامه هایی که این …

نوشته ماجرای کتاب طاهره طاهره عزیزم؛ نامه های عاشقانه غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه گرانی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.