نگاهی به آثار مسابقه عکس طنز حیوانات خانگی در سال ۲۰۲۰

یک سگ فرهیخته، سه اسب که بساط غیبت راه انداخته اند، چند گربه ی مقید به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و یک جفت خوکچه هندی در حال شیرین کاری، برخی از سوژه های آثار راه یافته به مسابقه عکس طنز حیوانات خانگی امسال شرکت Mars Petcare هستند. این تصاویر تماشایی توسط صاحبان حیوانات خانگی از سرتاسر انگلیس ثبت شده اند که امیدوارند جایزه ی ۳ هزار پوندی و رتبه ی عکاس برتر حیوانات خانگی را از این مسابقه ی عکاسی دریافت کنند. این مسابقه با همکاری یک مؤسسه ی خیریه برگزار می شود که برای پیدا کردن خانه ای جدید …

نوشته نگاهی به آثار مسابقه عکس طنز حیوانات خانگی در سال ۲۰۲۰ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.