متهم شدن برنامه تاک شو الن دجنرس به بدرفتاری و اذیت و آزار کارکنان

برنامه تاک شو الن دجنرس (The Ellen DeGeneres Show) به خاطر شکایات متعدد در مورد فرهنگ محل کار سمی و همراه با آزار مورد تحقیق و تفحص قرار می گیرد. به گزارش ورایتی به منظور بررسی تجربه کارکنان در طول این برنامه پرطرفدار تحقیقاتی داخلی در این زمینه به دستور مالک WarnerMedia صورت خواهد گرفت. هفته گذشته به اعضای تیم تولید این برنامه خبر داده شد که به منظور بررسی ادعاها و گزارشات در مورد فضای کاری نامناسب این برنامه با اعضای قدیم و جدید تیم تولید این برنامه مصاحبه خواهد شد. در گزارش ارائه شده به بدرفتاری با تیم …

نوشته متهم شدن برنامه تاک شو الن دجنرس به بدرفتاری و اذیت و آزار کارکنان اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.