ایلان ماسک جانی دپ را به مبارزه در قفس دعوت کرد

ایلان ماسک بنیانگذار تسلا داشتن هر گونه رابطه مخفیانه با امبر هرد در دوران زندگی او با شوهر سابقش جانی دپ را رد کرد. وی همچنین نیز در پاسخ به تهدید ادعایی دپ، او را با خنده به «مبارزه در قفس» دعوت کرد. ماسک ۴۹ ساله در پاسخ به ادعاهای رابطه او با امبر هرد در مصاحبه با نیویورک تایمز چنین گفته است: «من به طور قطع هیچ ارتباطی با امبر در دورانی که او با جانی ازدواج کرده بود نداشتم، این ادعا کاملاً کذب است». ماسک که پدر ۶ فرزند است داشتن هر گونه رابطه جنسی همزمان با امبر …

نوشته ایلان ماسک جانی دپ را به مبارزه در قفس دعوت کرد اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.