عکس های رنگی کمیاب و دیده نشده از جنگ جهانی دوم

فیلم های عکاسی رنگی در دوران جنگ جهانی دوم کمیاب بودند. بیشتر عکس هایی که در طول این جنگ گرفته شدند سیاه و سفید بودند و عکاسی رنگی در مجموع هنوز تکنیک نسبتاً جدیدی به شمار می رفت. همین نکته است که تصاویر منتشر شده توسط موزه سلطنتی جنگ بریتانیا را بسیار مسحور کننده می سازد. این عکس ها دقیقاً به همان شکلی هستند که در ابتدا ثبت شدند، نه دستکاری شده اند و نه رنگ آمیزی. ایان کارتر، نویسنده ی کتابی که این عکس ها در آن منتشر شده می گوید: «شما دقیقاً همان چیزی را می بینید که …

نوشته عکس های رنگی کمیاب و دیده نشده از جنگ جهانی دوم اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.