بازیگر سریال «شب های برره» و «متهم گریخت» درگذشت

سید جلال طباطبایی نامی است که شاید بسیاری از بینندگان عام سریال های تلویزیونی نتوانند او را به چهره خاصی پیوند بزنند و با شنیدن نامش سعی کنند با کمی جست و جو بفهمند کیست. اما چهره این بازیگر به اندازه نامش ناشناخته نبود. سید جلال طباطبایی بازیگری بود که نقش های مکملی در بسیاری از بهترین سریال های تلویزیونی کمدی داشت، از جمله متهم گریخت، شب های برره، خانه به دوش و ترش و شیرین. سیدجلال طباطبایی روز گذشته در سن ۷۰ سالگی و در اثر سکته قلبی درگذشت. او در سال ۱۳۲۹ در قم به دنیا آمد. اگر …

نوشته بازیگر سریال «شب های برره» و «متهم گریخت» درگذشت اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.