شکایت سویل خیابانی از محسن افشانی برای انتشار تصاویر خصوصی

سویل تیانی خیابانی همسر محسن افشانی ، امروز شنبه ۲۱ تیر ۹۹ با مراجعه به شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه، از همسرش به دلیل انتشار تصاویر خصوصی او در اینستاگرام، شکایت کرد. سویل خیابانی در رابطه با شکایتش از محسن افشانی گفته بود که به دلیل ضرب و جرح و تصرف عدوانی از محسن افشانی شکایت کرده ام. محسن افشانی چندی پیش نیز مادر و بنده و کارگر خانه را نیز کتک زده بود. خواهر و داماد محسن افشانی در خانه سویل خیابانی زندگی می کردند. سویل خیابانی به یکی از رسانه ها گفته بود که محسن افشانی به …

نوشته شکایت سویل خیابانی از محسن افشانی برای انتشار تصاویر خصوصی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.