خورشید گرفتگی سال ۹۹ در قاب تصاویر

روز گذشته اولین خورشید گرفتگی سال ۹۹ اتفاق افتاد و آخرین آن نیز حوالی اسفند ماه رخ می دهد. بدنبال پدیده نجومی دیروز حلقه ای از آتش دورتادور ماه که جلوی خورشید را پوشانده بود، شکل گرفت. روز گذشته مردمان آفریقا و آسیا توانستند زودتر از بقیه این پدیده نجومی را که به آن خورشید گرفتگی سالانه گفته می شود به طور کامل مشاهده کنند. خورشید گرفتگی های سالانه زمانی رخ میدهند که ماه در دورترین فاصله اش از زمین قرار دارد و به طور کامل خورشید را می پوشاند؛ در نتیجه این رویداد حلقه ای از نور خورشید در …

نوشته خورشید گرفتگی سال ۹۹ در قاب تصاویر اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.