باز هم سیمپسون ها و یک پیش بینی دیگر: قطع کردن سر مجسمه کریستف کلمب

طرفداران سریال سیمپسون ها (The Simpsons) ادعا کرده اند که این سریال انیمیشن قطع کردن سر مجسمه کریستف کلمب در بوستون را نیز پیش بینی کرده بود. در فصل اول این سریال اپیزودی با عنوان The Telltale Head ، برت سیمپسون در حال کندن سر مجسمه جبدیا اسپرینگفیلد، موسس شهر داستانی کارتونی اسپرینگفیلد دیده می شود. کریستف کلمب اکنون در ایالات متحده چهره ای جنجالی به شمار می آید، بیشتر به دلیل خشونت های گسترده ای که این کاشف ایتالیایی علیه بومیان آمریکا انجام داد. بدین ترتیب طرفداران سریال سیمپسون ها خیلی زود به شباهت این سکانس از سریال مذکور …

نوشته باز هم سیمپسون ها و یک پیش بینی دیگر: قطع کردن سر مجسمه کریستف کلمب اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.