۶ فیلم تاثیرگذار و تکان دهنده در مورد تاریخچه سیاه پوستان که هر کسی باید ببیند

این روزها مرگ جورج فلوید بار دیگر سیاه پوستان و تبعیض علیه آن ها و به طور کلی نژادپرستی را در کانون توجه جهانیان قرار داده است. سیاه پوستان از دیرباز به خاطر رنگ پوستشان بیشتر از غیرسفید پوستان دیگر مورد تبعیض و اذیت و آزار قرار گرفته و قرن ها به عنوان برده خرید و فروش می شدند. امروزه نیز اگر چه وضعیت برای سیاه پوستان تغییر کرده اما همچنان تبعیض نژادی وجود دارد. با این وجود صدها زن و مرد سیاه پوست در طول تاریخ برای آزادی و حقوق برابر نسبت به سفید پوستان تلاش کرده اند. بدین …

نوشته ۶ فیلم تاثیرگذار و تکان دهنده در مورد تاریخچه سیاه پوستان که هر کسی باید ببیند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.