اگر پاترهد هستید، این 14 فیلم از فیلم‎‌های شبیه هری پاتر را از دست ندهید!!

چه مشنگ باشید و چه جادوگر، همیشه فیلم‎‌هایی شبیه به هری پاتر پیدا می‌شود که به درد شما بخورد. …

نوشته اگر پاترهد هستید، این 14 فیلم از فیلم‎‌های شبیه هری پاتر را از دست ندهید!! اولین بار در وارونه پدیدار شد.