آواتار آخرین بادافزار ؛ صحبتی در باب رستگاری شاهزاده زوکو!

وقتی صحبت از رستگاری و قوس شخصیتی میشه، آواتار آخرین بادافزار شخصیتی داره که میتونه او رو تا بالای…

نوشته آواتار آخرین بادافزار ؛ صحبتی در باب رستگاری شاهزاده زوکو! اولین بار در وارونه پدیدار شد.