فصل ششم Peaky Blinders ؛ تمام اطلاعاتی که داریم و نداریم!

همینطور که منتظر فصل ششم Peaky Blinders نشستیم و به نظر میاد هیچ اطلاعاتی هم نداریم، ذره ذره خبرهای…

نوشته فصل ششم Peaky Blinders ؛ تمام اطلاعاتی که داریم و نداریم! اولین بار در وارونه پدیدار شد.