ساخت سریال پرسی جکسون توسط دیزنی پلاس تایید شد

بعد از خرید کمپانی فاکس توسط دیزنی، دیر یا زود باید خبری از پرسی جکسون میشد و حالا ساخت…

نوشته ساخت سریال پرسی جکسون توسط دیزنی پلاس تایید شد اولین بار در وارونه پدیدار شد.