شخصیت های مرده هم شانس حضور در Mission Impossible 7 را دارند!

8 و Mission: Impossible 7 توی راه هستن و قراره که حداقل برای دو قسمت دیگه هم تام کروز…

نوشته شخصیت های مرده هم شانس حضور در Mission Impossible 7 را دارند! اولین بار در وارونه پدیدار شد.