تئوری های قسمت هفتم فصل سوم Westworld ؛ تئوری آخر کل داستان رو تغییر میده!

توی این مطلب قراره نگاهی داشته باشیم به تئوری های قسمت هفتم فصل سوم Westworld تا ببینیم پیشبینی های…

نوشته تئوری های قسمت هفتم فصل سوم Westworld ؛ تئوری آخر کل داستان رو تغییر میده! اولین بار در وارونه پدیدار شد.