فیلم سیصد. دروغ به تعداد سیصد!!!

سلام عرض شد خدمت همه‌ی حضرات. دارم لذت میبرم که متن خودمونی مینویسم. این در واقع یه مطلب درد…

نوشته فیلم سیصد. دروغ به تعداد سیصد!!! اولین بار در وارونه پدیدار شد.