بهترین سریال های جدید سال ۲۰۲۰ تاکنون؛ از The Outsider تا Mrs. America

هر زمانی که سپیده دم سالی جدیدی ظهور می کند، طرفداران سریال انتظار سریال های تازه ای را می کشند که به تدریج و در طی سال جدید منتشر می شوند. به غیر از تابستان، که به طور سنتی معرفی سریال های تلویزیونی جدید دچار وقفه می شود، عصر طلایی تلویزیون در یک دهه گذشته با دستکم چند صد سریال جدید همچنان ادامه داشته است و در شرایطی که تعداد سرویس های استریمینگ و انتخاب ها بیش از هر زمان دیگری است، تلاش برای انتخاب سریال جدید بعدی می تواند همزمان جذاب و گیج کننده باشد. اگر چه شیوع کرونا …

نوشته بهترین سریال های جدید سال ۲۰۲۰ تاکنون؛ از The Outsider تا Mrs. America اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.