۱۲ مورد از ترسناک ترین و بیرحمانه ترین انتقام های تاریخ سینما [قسمت دوم]

سینما رسانه ای است که می تواند احساسات را به شکلی غیرمنتظره تحت تاثیر قرار داده و حس انتقام نیز بدون شک یکی از آن حس ها و انگیزه هایی است که باعث جذابیت یک فیلم سینمایی در قالب یک داستان تریلر، اکشن و پرتعلیق شود. همواره در تاریخ سینما از انتقام برای جابجا کردن مرزهای خشونت استفاده شده و انتقام همیشه خود را در قالب خشونت به نمایش گذاشته است. از شخصیت های قهرمان مورد خیانت قرار گرفته تا قاتلین بیرحمی که درد و شکنجه های بی حد و حصری را متوجه قربانیان خود می کنند، در ادامه این …

نوشته ۱۲ مورد از ترسناک ترین و بیرحمانه ترین انتقام های تاریخ سینما [قسمت دوم] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.