جشنواره ونیز 2020 با وجود کرونا برگزار خواهد شد!

کرونا جلوی جشنواره فیلم ونیز را نخواهد گرفت… جشنواره ونیز 2020 امسال برگزار خواهد شد! با وجود شرایط ویژه…

نوشته جشنواره ونیز 2020 با وجود کرونا برگزار خواهد شد! اولین بار در وارونه پدیدار شد.