۱۰ فیلم علمی تخیلی برتر تاریخ سینما با موضوع اتفاقات آخرالزمانی [قسمت دوم]

فیلم آخرالزمانی یکی از ژانرهای فرعی و زیر مجموعه ژانر علمی تخیلی است که عمدتاً بر روی یک اتفاق که منجر به وقوع آخرالزمان می شود یا شرایطی که ممکن است به یک اتفاق آخرالزمانی منتهی شود تمرکز دارد. موضوع این فیلم ها می تواند با شیوع یک بیماری، ظهور زامبی ها، حمله موجودات فرازمینی، جنگ هسته ای، بلایای طبیعی یا برخورد شهاب سنگ در ارتباط باشد. کیفیت هر یک از این فیلم های آخرالزمانی می تواند متفاوت باشد و در کنار هر فیلم باکیفیتی یک فیلم درجه دوم نیز دیده خواهد شد. با توجه به گستردگی این ژانر می …

نوشته ۱۰ فیلم علمی تخیلی برتر تاریخ سینما با موضوع اتفاقات آخرالزمانی [قسمت دوم] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.