سوالی درباره سریال مانی هیست ؛ سارقین چرا نقاب سالوادور دالی دارن؟

هنوز مدت زیادی از پخش فصل چهارم سریال مانی هیست نگذشته و ما هم تصمیم گرفتیم تا توی این…

نوشته سوالی درباره سریال مانی هیست ؛ سارقین چرا نقاب سالوادور دالی دارن؟ اولین بار در وارونه پدیدار شد.