بررسی فیلم The Platform ؛ از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار!

با بررسی فیلم The Platform همراه ما باشید تا باهمدیگه درباره یکی از مهم ترین فیلم های سال صحبت…

نوشته بررسی فیلم The Platform ؛ از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار! اولین بار در وارونه پدیدار شد.