5 دلیل برای تماشای فیلم The Platform ؛ زندان حقیقی انسان کجاست؟!

چند وقتی میشه که فیلم The Platform (سکو) سر و صدای زیادی به پا کرده و ما هم توی…

نوشته 5 دلیل برای تماشای فیلم The Platform ؛ زندان حقیقی انسان کجاست؟! اولین بار در وارونه پدیدار شد.