10تا از بهترین فیلم های پاد آرمان شهری

بهترین فیلم های پاد آرمان شهری ! دیستوپیا (پاد آرمان شهری) همیشه جایگاه متفاوتی در بین ژانرهای فیلم داشته…

نوشته 10تا از بهترین فیلم های پاد آرمان شهری اولین بار در وارونه پدیدار شد.