کریستوف هیویو و ریچل متیوز کرونا گرفتند!

کریستوف هیویو کرونا گرفت! این بازیگر که همه ی ما با سریال Game of thrones او را می شناسیم،…

نوشته کریستوف هیویو و ریچل متیوز کرونا گرفتند! اولین بار در وارونه پدیدار شد.