تسا تامپسون حضور کریستین بیل در Thor 4 را تایید کرد !

بنا به گزارش هایی که حدود یک ماه پیش منتشر شد، کربستین بیل بازیگر برنده اسکار در حال مذاکره…

نوشته تسا تامپسون حضور کریستین بیل در Thor 4 را تایید کرد ! اولین بار در وارونه پدیدار شد.