معرفی فیلم شیوع contagion ؛ کرونا در هالیوود

فیلمی از سال ۲۰۱۱ که در واقعیت ۲۰۲۰ اتفاق افتاد. با ما در معرفی فیلم شیوع contagion شیوع همراه…

نوشته معرفی فیلم شیوع contagion ؛ کرونا در هالیوود اولین بار در وارونه پدیدار شد.