برندگان جوایز گلدن گلوب 2019 مشخص شدند

برندگان جوایز گلدن گلوب 2019 !پس از مدت ها انتظار هفتاد و ششمین جوایز گلدن گلوب در شب گذشته برگزار شد.و برندگان هر بخش به جوایز خود دست یافتند. هفتادو ششمین جوایز گلدن گلوب در شب گذشته با مجری گری Sandra Oh وAndy Samberg برگزار شد و برندگان هر بخش به جوایز خود دست یافتند. برنده جایزه…

نوشته برندگان جوایز گلدن گلوب 2019 مشخص شدند اولین بار در وارونه پدیدار شد.